{{ section.name }} Help

Wij vonden {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} en {{ category.count + ' ' + (category.count == 1? category.label:category.pluralLabel) }} voor '{{ searchTerm }}'

0 Results found

Algemene- en boekingsvoorwaarden

De navolgende bepalingen zijn door KILROY zelf vastgesteld. Hierover heeft wat betreft de inhoud van deze artikelen geen overleg plaatsgevonden tussen ANVR en Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad. Behoudens de in de voorwaarden zelf toegestane afwijkingen kunnen deze eigen bepalingen geen afbreuk doen aan de ANVRReizigersvoorwaarden en zijn uitsluitend bedoeld als aanvulling op de ANVR-voorwaarden daar waar dat vermeld staat in de ANVR-voorwaarden zelf en/of om de positie van de reiziger verder te versterken.

1. Verplichtingen van de klant

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat informatie die verstrekt wordt aan KILROY correct is. Informatie over leeftijd en studie wordt altijd gedocumenteerd. Het is uiterst belangrijk dat de eerste voor-en achternaam op het ticket met het paspoort overeenkomt. Indien dit niet het geval is, neem dan direct contact op met KILROY.

Het niet of onjuist verstrekken van deze informatie kan ernstige gevolgen hebben en in het ergste geval leiden tot weigering op de geboekte reisproducten. KILROY is niet aansprakelijk voor de eventuele extra kosten naar aanleiding van het foutief doorgeven van informatie.

Bij weigering op de vlucht doordat u niet in het bezit bent van de vereiste paspoort-, visum- en gezondheidsbepalingen (geldt ook voor transit verkeer) kan KILROY niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele extra kosten. Hetzelfde geldt voor weigering door agressief gedrag of het niet voldoen aan andere door de organisatie gestelde gedragscodes.

Alle documenten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen.

2. Overeenkomst en betalingstermijn

Controleer altijd je persoonlijke gegevens. De eerste voor- en achternaam moeten exact overeenkomen als in het paspoort.

Door middel van een (aan)betaling bevestig je de overeenkomst en worden de door jouw aangevraagde diensten geboekt en betreft het een definitieve boeking. De betaling zal op de offerte / factuur verwerkt worden.

De overeenkomst is tot het moment van (aan)betaling niet bindend. Eventuele prijsveranderingen die plaatsvinden tussen het moment van optionele reservering en daadwerkelijk boeken worden doorbelast aan de klant.

Rekenvoorbeeld:

Brandstoftoeslag (Olie)  Vreemde valuta Belastingen & toeslagen
Prijs €2000 Prijs: $500 wisselkoers van 0,8 = €400  Prijs: €2000
De olieprijzen stijgen: €100  Nieuwe wisselkoers: 0,85 Luchthavenbelastingen: €100
    Luchthavenbelasting stijgt tot €150
Nieuwe prijs:  € 2100 Nieuwe prijs: €425 Nieuwe prijs: €2050

Na afloop van de op de offerte vermeldde datum vervalt de overeenkomst.

Neem altijd contact op KILROY indien de (aan)betaling niet voldaan is.

3. Reisdocumenten

Tenzij anders is overeengekomen worden elektronische tickets en andere reisdocumenten niet later dan 10 dagen voor vertrek verzonden via e-mail. Controleer direct na ontvangst al je reisdocumenten. In het bijzonder is het belangrijk dat het reisschema en de elektronische tickets grondig gecontroleerd worden. Het is je eigen verantwoordelijkheid dat de eerste voor- en achternaam van je reisdocumenten exact overeenkomen als in het paspoort.

Mocht er iets niet in orde zijn, neem dan direct contact op met KILROY. Kosten naar aanleiding van het foutief doorgeven van informatie door de klant worden doorberekend.

4. Paspoort / Visa / vaccinaties

Iedere reiziger is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de vereiste paspoort-, visum- en gezondheidsbepalingen (geldt ook voor transit verkeer). Raadpleeg voor de actuele bepalingen de juiste instanties zoals ambassade, huisarts etc. Informatie verstrekt door KILROY is niet bindend.

Houd er rekening mee dat voor een aantal landen het paspoort nog tenminste 6 maanden na aankomst geldig dient te zijn en dat het doorgaans niet mogelijk is een land binnen te komen op een enkele reis.

5. Reisverzekering

Iedere reiziger is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een dekkende verzekering. Veel zaken vallen niet, of slechts gedeeltelijk onder de basisverzekering. Hiervoor is een (aanvullende) reisverzekering zeer aanbevolen. Vraag onze reisexperts om meer informatie.

Wees ervan bewust dat als de terugreisdatum wordt veranderd naar een latere datum, ook de reisverzekering moet worden verlengd. De reiziger is hier zelf verantwoordelijk voor.

6. Belastingen

Veel luchthavens en luchtvaartmaatschappijen rekenen lokale vertrekbelastingen of -toeslagen. Dit zijn de kosten die worden geheven door de luchthaven of door het land van vertrek. Vaak zijn deze kosten inbegrepen in het vliegticket, maar er zijn ook landen, waar je op de luchthaven nog apart een vertrekbelasting dient te betalen aan de autoriteiten. Dit dien je vaak te voldoen in de lokale valuta.

Zorg daarom dat je ofwel bij aankomst in het land nagaat of er bij vertrek nog een vertrekbelasting moet worden betaald of dat je bij je vertrek nog wat lokaal geld overhoudt om een mogelijke vertrekbelasting mee te betalen.

7. Annulering / wijziging

KILROY hanteert €175 annuleringskosten per persoon per boeking plus de kosten van onze partners tot een maximum van 100%. Wij adviseren daarom ook altijd een annuleringsverzekering af te sluiten.

Een verzoek tot (gedeeltelijke) annulering dient per email verzonden te worden. De annulering wordt behandeld op maandag t/m vrijdag tussen 10:00-17:00. Na bevestiging van KILROY is deze definitief, dit zal op werkdagen maximaal 24 uur na ontvangst zijn. Annuleringen die in het weekend of buiten de werktijden worden verzonden, worden de eerstvolgende werkdag behandeld.

De mogelijkheid tot wijzigen van de reisdata en de daarbij gerekende kosten zijn afhankelijk van de vervoerder. Mocht een ticket (tegen kosten) wijzigbaar zijn, is dit te allen tijde afhankelijk van de beschikbaarheid en kan derhalve niet gegarandeerd worden.

8. Belangrijk om te weten bij vliegtickets

Wees voorzichtig met het combineren van losse vliegtickets. Luchtvaartmaatschappijen zijn, bij apart van elkaar uitgegeven vliegtickets, niet verplicht je een alternatieve vlucht aan te bieden als je je vlucht mist doordat je andere vlucht vertraging heeft. De luchtvaartmaatschappij is ook niet aansprakelijk voor de kosten van nieuwe vliegtickets, accommodatie etc. die zich kunnen voordoen als gevolg hiervan. Bij losse vliegtickets dien je ook op elke transfer luchthaven je bagage opnieuw inchecken.

Houd er rekening mee dat KILROY enkel optreedt als agent voor de luchtvaartmaatschappij. De luchtvaartmaatschappij is als enige verantwoordelijk voor eventuele vertragingen, wijzigingen en annuleringen. Voor meer informatie over vergoedingen bij vertragingen, wijzigingen en annuleringen verwijzen we je naar rechtenvanvliegtuigpassagiers.nl.

Alle vluchten op het ticket moeten gebruikt worden in de volgorde die je hebt geboekt; maak je geen gebruik van een vlucht, dan zullen de opeenvolgende vluchten automatisch geannuleerd worden. Dit omdat je als “no-show” genoteerd wordt. KILROY is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen, met inbegrip van de kosten voor nieuwe tickets, bij het niet opdagen van de passagier. Voorbeeld: Vertrek: Amsterdam - Londen, Retour, Londen - Amsterdam. Gebruik je Amsterdam - Londen niet, zal de terugreis Londen – Amsterdam worden geannuleerd door de luchtvaartmaatschappij. Mocht je wijzigingen willen maken aan je vliegroute neem dan altijd contact op met KILROY.

9. Klachten

Mocht de reis ernstig afwijken van het geboekte dient dit ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden bij de betrokken dienstverlener of de reisleiding zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Als deze niet aanwezig of bereikbaar is, neem dan contact op met KILROY.

Een klacht na afloop van de reis dient uiterlijk 8 weken na terugkomst schriftelijk te worden verzonden. KILROY zal uiterlijk een maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie geven. In geval van niet aangekomen bagage dient u direct, en voor het verlaten van de luchthaven, een PIR (Property Irregularity Report) in te vullen bij de betreffende luchtvaartmaatschappij.


De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing als je een reis bij een reisspecialist van KILROY hebt geboekt. Heb je een online-boeking gemaakt, dan zijn dit de algemene voorwaarden

10. Algemene voorwaarden van online boekingen Tripmates

Algemene voorwaarden van online boekingen voor Tripmates groepsreizen, inclusief een aanvulling op de algemene voorwaarden, vind je hier.

11. Andere voorwaarden

ANVR-Reizigersvoorwaarden 

KILROY Netherlands B.V. (KvK 33276052) is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Lees hier de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. Op het boekingsformulier moet je aanvinken dat je kennis hebt genomen van en akkoord gaat met de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) en overige ANVR-informatie.

Stichting Garantiefonds Reisgelden 

KILROY Netherlands B.V. (KvK 33276052) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Calamiteitenfonds 

KILROY Netherlands B.V. (KvK 33276052) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: - (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; - de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.” Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Kilroy.OutdatedBrowserBox.Text Kilroy.OutdatedBrowserBox.LinkText

Oeps! De pagina waar je naar op zoek was, bestaat niet meer. Misschien vind je het op deze pagina?