Google+

The KILROY foundation – onderwijs voor iedereen

The KILROY foundation – onderwijs voor iedereen
In 2013 is de KILROY Foundation opgezet met als doel onderwijs in het buitenland te verbeteren. De KILROY Foundation doet dit door het opzetten van projecten in ontwikkelingslanden en door middel van het uitgeven van beurzen aan studenten in Scandinavië en Nederland.

Het eerste initiatief van de KILROY Foundation is Sunshine Educare. Er is een kinderopvang in een township gebouwd dat net iets buiten Kaapstad, Zuid-Afrika ligt. Kinderen kunnen dankzij het project veilig naar school gaan.

Er zullen meer projecten als deze volgen, daarnaast zullen er beurzen voor studenten worden uitgegeven. 

 

Wat is the KILROY foundation? 

The KILROY Foundation is een onafhankelijke stichting die - met wereldwijde activiteiten op het gebied van onderwijs - het belang van onderwijs onder ogen wil brengen.  The KILROY foundation wordt gefinancierd door KILROY International A/S en andere partijen met dezelfde missie.

 

KILROY Foundation website
kilroyfoundation.net
KILROY Foundation op Facebook
facebook.com/kilroyfoundation
Contact