Google+

Verantwoord ondernemen

Het zit diep geworteld bij de KILROY Group: het begrijpen en respecteren van culturen. Om dit te benadrukken heeft corporate social responsibility (CSR) en gendergelijkheid een belangrijke plek in de beleidsprocessen van KILROY Group.

Om onze sociale, maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, richt ons CSR-beleid zich op de aandachtsgebieden waar onze invloed het grootst is namelijk op klimaat, samenleving, inkoop en mensenrechten. De gedragscodes die KILROY Group hanteert gelden voor de gehele KILROY Group, de aandeelhouders en de leveranciers waar KILROY Group mee werkt. Ook wil KILROY Group op managementniveau en in het raad van bestuur een hogere gendergelijkheid en gelijke beloningen.

Het gehele CSR- en gendergelijkheidsbeleid van KILROY Group heet "Walk-the-Talk" en is hier te downloaden: 

CSR and Gender Equality policies

CSR and Gender Equality policies
The KILROY Group - CSR and Gender Equality policies. Updated April 2017.
DOWNLOAD (pdf, 2.0 mb)
Contact